Rezumat scurt Norocul dracului de Barbu Delavrancea

Rezumat scurt la povestea "Norocul dracului" scrisă de scriitorul român Barbu Ştefănescu Delavrancea. Rezumat la povestirea "Norocul dracului" în care este vorba despre un bărbat sărac cu familie numeroasă, care fură o pungă cu un pui de drac în ea. Punga se umplu cu bani, iar când visă turme de oi și cirezi de vite, totul se îndeplini.

Vezi si
2 rezumate la Palatul de cleștar
Rezumat Bunicul
Rezumat Neghiniță
2 rezumate Bunica
Rezumat Suier
Rezumat SultănicaÎntr-un sat, locuia o familie numeroasă care își trăia viața de pe o zi pe alta. Muncea omul toată ziua, dar mâncarea nu era niciodată de ajuns pentru cei șase copii ai săi, pentru soție și pentru văcuța Plăvița.

În fiecare zi, copii plângeau și erau nesătui, făina scădea și el nu avea de unde să facă rost de mai mult. Plecă prin sat și întrebă pe arendaș dacă are ceva de muncă, pe popă, pe un chiabur și chiar pe cârciumar, dar toți îi spuseră că nu pot să-l ajute. Dacă văzu așa, omul își puse în minte ca a doua zi să se ducă la târg și să fure.

A doua zi plecă de acasă și ajunse la cârciumă unde o vându pe Plăvița pe băutură. Plecă apoi spre târg cu gândul să fure ceva, dar nu avu noroc. Când plecă de la târg, văzu un bețivan care-și târa punga după el. Fură punga bețivanului și fugi cât îl ținură picioarele, până ajunse pe o câmpie. Deschise punga furată și văzu înăuntru un pui de drac, de care vru să scape, însă nu reuși. Ajunse acasă și copii începură să-l întrebe de mâncare.

Aruncă punga în cuptor și le spuse că e un purceluș și patru pâini. Când se uită nevasta în cuptor așa era. Mâncară copii pe săturate iar el se culcă și visă că are cirezi cu vite, turme de oi și herghelii. Când se trezi și se uită în pungă, văzu că este plină cu bani, și aruncă din ei speriat de dracu. Își reveni puțin, și văzu cirezi de vite, turme de oi și herghelii cum îi înconjurau casa.

Omul se gândi apoi cum să scape de pungă și săpă o groapă adâncă unde o îngropă. După ce mâncă, se pipăi pe piept și văzu că punga este tot în sân. Încercă apoi s-o dea unui cerșetor, dar punga tot la el în sân rămase.

Dacă văzu așa, omul se duse la cârciumă și se îmbătă. Arătă punga cu bani oamenilor din cârciumă și le spuse că el este foarte norocos. Le spuse că dacă vrea să se înece, nu poate că plutește ca o bășică, iar dacă vrea să-și taie beregata, nu poate pentru că nu intră cuțitul. Oamenii nu-l crezură, iar el luă cuțitul și și-l băgă în gât.

Așa scăpă omul de noroc, pentru că muri imediat, iar nevasta lui după ce îl plânse, rămase cu toate turmele pe care le adusese bărbatul.