Rezumat scurt Pașa Hassan de George Coșbuc

Rezumat scurt la balada "Pașa Hassan" scrisă de scriitorul român George Coșbuc. Rezumat la poezia "Pașa Hassan" care evocă unul dintre momentele importante ale istoriei noastre şi anume lupta de la Călugăreni, din 1595, în care armata română condusă de Voevodul Mihai Viteazul a obţinut o strălucită victorie împotriva turcilor cotropitori şi a avut ca punct de plecare capitolul „Călugărenii” din opera literară „Românii supt Mihai Voievod Viteazul” de Nicolae Bălcescu.

Vezi si
Doua comentarii Pasa Hassan
Argumentarea speciei balada culta Pasa Hassan
Pașa Hassan - demonstraţie apartenenţă la specia baladă cultă - 2 varianteRezumat scurt Pașa Hassan de George Coșbuc
          Balada cultă “Paşa Hassan” evocă unul dintre momentele importante ale istoriei noastre şi anume lupta de la Călugăreni, din 1595, în care armata română condusă de Voevodul Mihai Viteazul a obţinut o strălucită victorie împotriva turcilor cotropitori şi a avut ca punct de plecare capitolul „Călugărenii” din opera literară „Românii supt Mihai Voievod Viteazul” de Nicolae Bălcescu.
           Hassan îl zăreşte pe Mihai în fruntea românilor, făcându-şi drum printre şirurile duşmanilor şi înaintând năvalnic, băgând spaima în turcime. Lupta este înverşunată, spaima cuprinde oamenii şi animalele, iar Sinan, lovit de pe cal cade în mocirla Neajlovului. Hassan urmăreşte dintr-un loc retras, departe de câmpul de luptă, ofensiva românilor şi văzând situaţia înaintării impetuoase şi dezastrul produs printre turci îi ordonă lui Mihnea Turcitul să îi atace pe români prin surprindere trimiţând toate forţele.
          Încercarea turcilor de a stăvili avântul armatei române şi al conducătorului ei printr-o manevră laşă, este surprinsă de Mihai care, însoţit de câţiva oşteni, reuşeşte să respingă atacul otoman şi se apropie vijelios de Hassan.
          Paşa Hassan este cuprins de mirare, dar şi de teamă, încât nu ştie dacă ceea ce vede este vis sau realitate şi devine din ce în ce mai neliniştit pe măsură ce Mihai se apropie de el.
          Voievodul român îl cheamă la luptă dreaptă pe Hassan, provocându-l la o confruntare directă, dar îngrozit de măreţia şi vitejia lui Mihai, fuge disperat. Teama lui e aşa de mare, încât domnitorul român capătă dimensiunile unui uriaş şi de aceea la o nouă provocare, Hassan fuge şi mai îngrozit, exteriorizându-şi spaima de moarte prin gesturi şi prin chipul îngrozit: îşi pierde turbanul, își sfâşie veşmintele. În cele din urmă ajunge la tabăra proprie unde spahiii îl ajută, iar beii îi împărtăşesc laşitatea şi starea de spirit căci şi ei sunt îngroziţi de vitejia fără seamăn a domnitorului român.