Rezumat Hans şi cele patru castele de Vladimir Colin

Rezumat la povestea săsească "Hans şi cele patru castele" culeasă de scriitorul român Vladimir Colin. Rezumat lung de o pagină și jumătate la povestirea "Hans şi cele patru castele" în care este vorba despre o femeie văduvă care trăia în sărăcie alături de băiețelul ei Hans. Când ajunse flăcău, Hans se întoarse acasă cu capra de la păscut și văzu că mama lui fusese răpită de zmeu. Un rezumat pentru clasa 5-a.Rezumat Hans şi cele patru castele de Vladimir Colin
Odată demult, într-un bordei la marginea pădurii, trăia o femeie văduvă împreună cu băiatul ei Hans. Erau foarte săraci, și o capră albă era toată averea lor. Băiatul se ducea zilnic cu capra la păscut și ea le dădea tot ce trebuia pentru un trai cumpătat.

Într-o zi, când băiatul ajunse flăcău, se întoarse acasă cu capra de la păscut și văzu că mama lui lipssește. Hans își dădu seama că mama lui a fost răpită de zmeu și plecă în căutarea ei. Merse printr-o pădure până când ajunse la casa unui bătrân orb care îl lăsă să înnopteze la el.

Pentru a se bate cu zmeul, bătrânul îi dădu lui Hans o sabie grea pe care putu s-o ridice doar după ce bău din laptele voinicului. Îl îndrumă pe băiat spre casa zmeului dar îl rugă s-o întrebe pe zmeoaica bătrână cum poate să-și recupereze vederea. Hans îi promise bătrânului și plecă spre copacul cât un turn care îi va permite să vadă unde stă zmeul.

Hans ajunse la copac și urcă timp de șapte zile, până ajunse pe o câmpie unde se înălța un castel din aramă. Din castel aparu un zmeu cu șase capete care vru să se bată cu Hans. Băiatul ridică sabia și dintr-o lovitură tăie toate cele șase capete ale zmeului. O căută pe mama lui prin tot castelul dar nu o găsi.

Se cățără iar în copac și urcă timp de șapte zile până ajunse la palatul de argint. Aici îl întâmpină un zmeu cu nouă capete, dar Hans le tăie pe toate dintr-o lovitură. O căută pe mama lui prin palat dar nu o găsi, așa că se cățără iar în copac și urcă din nou timp de șapte zile.

Ajunse la palatul din aur și imediat apăru un zmeu cu 12 capete. Hans cu o lovitură reuși să taie 11 capete, dar pe al doisprezecelea nu reuși, așa că cele unsprezece crescură imediat la loc. Se luptă cu el toată noaptea, dar nu reuși să taie decât câte 11 capete deodată. Când se lumină de ziuă, puterea zmeului scăzu și Hans reuși în sfârșit să taie toate cele 12 capete deodată.

Își căută din nou mama, dar nu o găsi nici de această dată. Urcă iar în copac și după alte șapte zile ajunse la palatul de diamant unde, de această dată, îl întâmpină zmeoaica bătrână care îl pofti înăuntru. Trecură prin trei camere unde zmeoaica îi arătă pe cei trei fii ai săi uciși de el. În a patra cameră, zmeoaica încercă să-l omoare, dar Hans îi tăie mâna și o întrebă de mama lui. Zmeoaica îi spuse și înainte să-i taie capul, află și cum să vindece vederea bătranului orb.

O găsi pe mama lui, dar aceasta îi spuse că într-o altă cameră se găsește cea mai frumoasă fată din lume. Hans o găsi pe Isle, fata cea mai frumoasă care le povesti cum a fost înlănțuită de zmeoaică pentru că fii ei nu s-au hotărât care s-o ia de nevastă. Mama lui Hans îi duse la un grajd unde găsiră un cal de diamant cu opt picioare, care zbură cu ei și îi duse la coliba bătrânului.

Bătrânul se bucură, și când auzi ce spusese zmeoaica despre vederea lui, îl trimise pe băiat înapoi la cele 4 palate să aducă scuturile zmeilor ca să poată săpa la rădăcina copacului. Hans se întoarse imediat cu scuturile, iar bătrânul îl puse să le scuture. Din ele căzură câte o sută de oameni și Hans le porunci să ridice câte un castel. Unul de aramă, unul de argint, unul de aur și unul de diamant. Hans, mai scutură odată scuturile și îi puse pe oamenii care căzură, să sape la rădăcina copacului și să-i aducă huma cu care să vindece vederea bătrânului.

Bâtrânul își recăpătă vederea, iar Hans făcu nunta cu Isle și se mutară toți în castelul de diamant. Băiatul trimise vorbă prin sate, ca oamenii săraci să vină să stea în celelalte 3 palate.

Între timp, regele ținutului primi vizita altor trei regi și plecară la vânătoare prin pădure. Ajunseră la palate și supărat, ceru să-l vadă pe Hans. Băiatul îi ospătă pe regi, dar acestia, în timpul nopții se vorbiră să cucerească toate cele patru castele.  Își cemară supușii și vrură să atace, dar între timp, Hans scuturase scuturile zmeilor și din ele căzuseră mulți soldați de aramă, argint, aur și diamant.

Când au văzut regii atâta armată, au vrut să fugă, dar Hans le-a tăiat capetele la toți. Hans a rămas la palatul de diamant, împreună cu Isle și au trăit până la adânci bătrâneți.