Rezumat scurt "Frumoasa și Bestia"

Rezumat scurt al poveștii "Frumoasa și Bestia" scrisă de scriitoarea franceză Jeanne-Marie LePrince de Beaumont. Rezumat la celebra povestire basm "Frumoasa și Bestia" în care este vorba despre fata unui negustor, obligată să se ducă la palatul Bestiei și să ia locul tatălui ei prins de aceasta. Deși tratată ca o regină, fata vru să-și vadă din nou tatăl, dar când se întoarse, găsi Bestia aproape moartă. Frumoasa îi spuse că va fi soția lui dacă nu moare și Bestia se transformă într-un prinț. Cei doi trăiră apoi fericiți până la adânci bătrâneți.Rezumat scurt "Frumoasa și Bestia"
Un Negustor înstărit și-a pierdut averea și s-a mutat la o fermă mică de la țară împreună cu cei trei fii și cele trei fete ale sale. Fetele cele mari era nemulțimite și doar cea mică pe nume Frumoasa, încerca să-șe consoleze tatăl.

Într-o zi, bărbatul se hotărâ să plece într-o călătorie îndelugată pentru a-și căuta norocul. Cele două fete mai mari îi cerură tatălui să le aducă cadouri scumpe, iar Frumoasa îi ceru doar să-i aducă un trandafir. La întoarcere, bărbatul văzu niște trandafiri frumoși în curtea unui castel și se hotărâ să-i culeagă Frumoasei câțiva. Imediat lângă el apăru o bestie hidoasă care vru să-l omoare pe bărbat. Acesta îi spuse că nu vrea decât niște trandafiri pentru fata lui, iar bestia îl iertă, dar îi zise să-i trimită una dintre fete iar aceasta să vină de bunăvoie.

Frumoasa simțindu-se vinovată, spuse că ea se va duce la Bestie și după ce își luă la revedere plecă spre palatul Bestiei. Intrată în castel, Frumoasa fu întrebată de Bestie dacă se mărită cu el, dar fata îl refuză. În palat, fata văzu o colivie cu păsări rare și maimuțe îmbrăcate în curteni. Acestea se purtară frumos cu ea și o tratară ca pe o regină.

Deși avea de toate, fatei îi veni dor de tatăl ei și îi ceru voie Bestiei să meargă să-l vadă. Acesta o lăsă să plece pentru două săptămâni dar îi dădu un inel care s-o ajute să se întoarcă imeadiat la castel dacă îl va pune pe măsuța ei de toaletă. Frumoasa află de la tatăl ei că se îmbogățiseră datorită Bestiei și că acum stăteau într-o casă la oraș iar surorile ei erau pe cale să se căsătorească cu doi domni bogați.

După două săptămâni fata vru să se întoarcă la palat, dar tatăl și frații ei insistară să mai stea o zi iar ea acceptă. Noaptea visă că Bestia zace în grădină și când se trezi, se întoarse la palat cu ajutorul inelului. Frumoasa găsi Bestia zăcând în grădină aproape moartă și se învinovății pentru că o osândise la pieire.

Fata luă apă de la fântână și stropi pe față Bestia, care își reveni și zâmbi când o văzu. Îi zise că este pregătit să moară pentru că o mai văzuse încă o dată. Frumoasa îl rugă să nu moară și îi promise că va fi soția lui credincioasă dacă va trăi. Imediat ce termină de vorbit, fata văzu o lumină orbitoare care intră în toate camerele palatului, iar când se uită din nou la Bestie, văzu că în locul ei apăruse un prinț frumos. Prințul îi spuse că tocmai s-a rupt vraja datorită iubirii ei și o mai ceru încă o dată de soție. Frumoasa acceptă bucuroasă și apoi trăiră fericiți până la adânci bătrâneți.