Rezumat scurt și lung la "Buruiana neagră" de Vladimir Colin

Două rezumate, unul lung și unul scurt, la basmul maghiar "Buruiana neagră" scris de scriitorul român Vladimir Colin și inclus în volumul Basmele omului. Un rezumat de o pagină și word și un alt rezumat de 15 rânduri la povestirea "Buruiana neagră" în care este vorba despre un băiat care caută buruiana neagră la un grof bogat. El se bagă argat la grof și cu ajutorul buraianei care îl ajuta să se transforme în orice lucru, reuși să-l înșele pe acesta și să se întoarcă la tatăl lui cu o mulțime de galbeni.

grof - 1. Mare latifundiar maghiar având titlul de conte. 2. (În basme) Boier (mare). 3. A trăi ca un ~ A trăi bine, în bunăstare.

Rezumate pentru clasa 5.


Rezumate scurt la basmul "Buruiana neagră" de Vladimir Colin
A fost odată un bătrân sărac care avea o mulțime de copii. Ianoș, cel mai mic dintre ei era hranic și își ajuta tatăl la muncă, însă frații lui era leneși și mâncau tot ce produceau ei. Într-o zi, tatăl îi alungă de acasă pe fii lui cei leneși, dar de frică să nu moară de foame, îl trimise și pe Ianoș cu ei.

Mergând ei pe drum, se întâlniră cu un bătrân care îl învăță pe Ianoș să caute la Grof, buruiana neagră cu care se va putea transforma în orice. Ajunseră într-o pădure, unde Ianoș îi lăsă pe frații lui să se odihnească și plecă să se plimbe singur printre copaci. Se întâlni cu Vrăjitoarea-cu-nasul-de-fier, dar băiatul nu se sperie și ea dispăru.

Ianoș se băgă argat la Grof și munci câtva timp pentru el. Într-o zi băiatul găsi buruiana neagră și se transformă într-un urs. Se duse la Grof și începu să-l jumulească. Apoi se împrieteni cu vizitiul Ion și se făcură frați de sânge. Ianoș îi dădu și lui să mănânce buruiana neagră și amândoi îl înșelară pe Grof și îi luară acestuia foarte mulți galbeni. De ciudă, Grofu muri și ei împărțiră banii. Apăru din nou Vrăjitoarea-cu-nasul-de-fier, dar băiatul nu se sperie și de ciudă că toți oamenii grofului râdeau de ea, pieri transformându-se în nimic. Ianoș află că frații lui cei leneși ajunseseră toți păstori și se bucură. Împreună cu Ion plecară spre casa părintească, unde tatăl lui se bucură foarte mult să-i vadă.

Rezumat lung la basmul "Buruiana neagră" de Vladimir Colin
A fost odată dincolo de marea Operencia un om foarte sărac care avea o mulțime de băieți și din păcate toți erau foarte leneși. Numai Ianoș, cel mai mic dintre ei era diferit. Era harnic și toată ziua muncea alături de tatăl lui, însă ce munceau ei ziua, mâncau seara frații cei leneși.

Într-o zi, tatăl nu mai răbdă de atâta lene câtă vedea la fii lui, și le spuse că îi alungă pe toți de acasă, ca să-și câștige singuri traiul. De frică să nu piară toți de foame, tatăl le spuse să îl ia cu ei și pe pe Ianoș care sigur se va descurca și nu vor muri de foame.

Leneșii însă nu-l crezură și așteptau să vină mâncarea, însă pe nicăieri nu se vedea nici miros de mâncare. Sleiți de atâta lene și foame, reușiră să treacă noaptea nemâncați. A doua zi cerură mâncare, însă tatăl lor le spuse că nu mai are și că trebuie să plece în lume ca să-si facă un rost.

Cu greu se ridicară leneșii și văzând că nu au încotro, plecară împreună cu Ianoș. Mergeau însă atât de încet încât Ianoș luă o nuia și le promise că dacă nu se mișcă mai repede, o va lipi de spinările lor. Dacă văzură că nu o scot la capăt cu el, leneșii începură să se miște mai repede.

Pe drum se întâlniră cu un unchiaș, care îl sfătui pe Ianoș să-i facă păstori pe frații lui cei leneși, iar el să caute și să ia de pe moșia unui grof, buruiana neagră care îi permitea să-și schimbe înfățișarea după cum vroia el. Cu greu îi urni iar din loc pe leneși și ajunseră într-o pădure unde Ianoș își făcu o ghioagă.

Lângă un copac îi ieși în cale o babă urâtă care furioasă îl întrebă ce caută în pădurea ei. Respectos cum îl învățase tatăl lui, Ianoș îi dădu Bună ziua. Baba îi spuse că ea este Vrăjitoarea-cu-nasul-de-fier și că dacă nu o saluta îl făcea fărâme. Încercă să-l sperie pe Ianoș în toate felurile, însă băiatul nu se speria și o înfuria și mai rău pe vrăjitoare.

Dintr-o dată, apăru Grofu și baba se sprerie si fugi. Ianoș îi spuse că vrea să se bage argat la el și până la urmă groful îl acceptă. A doua zi Ianoș plecă cu un cal pe moșie și dădu peste groful care imediat se înfurie și vru să-l lovească pe băiat. Ianoș se feri și groful lovi calul care din instinct îl lovi cu copitele și îl puse la pământ.

Când își reveni, Groful îl băgă la beci pe Ianoș și o chemă la el pe Vrăjitoarea-cu-nasul-de-fier căreia îi porunci să se ducă să-l sperie pe băiat. Baba însă îi spuse că face orice, numai să n-o pună în față cu Ianoș pentru că acesta nu se sperie de vrăjile ei. Între timp, în beci Ianoș găsi buruiana neagră și se tranformă într-o musculiță, reușind astfel să iasă din beci. Se transformă apoi într-un urs și se duse la Grof și începupu să-l jumulească.

A doua zi se întâlni cu vizitiul Grofului, căruia îi povesti cum îl bătuse pe Grof și se făcură frați de sânge. Se vorbiră ca Ianoș să se transforme în piele de urs și vizitiul Ion s-o ducă la Grof pentru a lua răsplata. Ajuns acolo, Ianoș se transformă iar in urs și din nou începu să-l jumulească pe Grof. Când veniră slugile, băiatul se transformă iar în piele de urs și aceștia nu mai văzură nicio fiară.

Mai târziu cei doi se vorbiră să-l înșele pe Grof și să-i ia câți mai mulți bani. Ion mâncă și el buruiana neagră și se transformă în negustor, în timp ce Ianoș se transformă într-un cal frumos. Ion îi vându grofului calul pe o mie de galbeni și apoi Ianoș fugi transformându-se din nou într-o musculiță. Apoi Ion îi vându un diamant imens și luă o găleată de galbeni. Când Ianoș fugi iar transformându-se într-o albină, Groful căzu la pământ și muri de necaz.

Apoi apăru Vrăjitoarea-cu-nasul-de-fier care încercă să-l sperie din nou pe Ianoș. Când văzură oamenii de la curtea Grofului că lui Ianoș nu-i este frică de vrăjitoare, începură să râdă și ea se dispăru de ciudă că nu mai poate să sperie pe nimeni.

Își împățiră ei ce luaseră de la Grof, și plecară spre casa părintească. Ianoș își aduse aminte de frații lui cei leneși și văzu pe drum în fiecare sat pe câte unul din ei ajuns păstor. Ianoș și Ion ajunseră acașă șă se bucurară împreună cu bătrânul de revedere.