Comentariu Căprioara de Emil Gârleanu

Comentariu literar la povestirea scurta "Căprioara" scrisă de scriitorul român Emil Gârleanu si publicata in volumul Din lumea celor care nu cuvântă (1910). Un comentariu de 3 pagini Word in care se prezinta o scurta introdusere despre autor, se continua cu tema scrierii si apoi compozitia si expresivitatea valorilor estetice.

Creaţia debutează într-o atmosferă de pace care nu părea  a prevesti deznodământul tragic. Tabloul este construit pe fondul unei naturi grandioase: „pe muşchiul gros, cald, ca o blană a pământului, căprioara stă jos lângă iedul ei.Comentariu Căprioara de Emil Gârleanu

CĂPRIOARA
de Emil Gârleanu

     Mizând pe un profund spirit de observaţie şi pe forţa de seducţie a vieţuitoarelor în lumea copiilor, prozatori precum: M. Sadoveanu, G. Galaction, I. Agârbiceanu, C. Petrescu, I. Al. Brătescu-Voineşti şi E. Gârleanu au creat adevărate capodopere demne de a sta alături de scrieri din literatura universală.
     Emil Gârleanu este autorul celebrului volum din 1910 „Din lumea celor care nu cuvântă”, volum alcătuit din mici monografii ale necuvântătoarelor, de la gâze la animale domestice, până la vegetale, acest parc de vietăţi cuprinde : „Gândăcelul”, „Mărinimie”, „Sărăcuţul”, „Grivei”, „Frunza”, „Fricosul”, „Căprioara”.

     TEMA SCRIERII
     Autorul converteşte un instinct din lumea animalelor într-o puternică dragoste maternă capabilă chiar de sacrificiul suprem.

     COMPOZIŢIA. EXPRESIVITATEA VALORILOR ESTETICE
     Creaţia debutează într-o atmosferă de pace care nu părea  a prevesti deznodământul tragic. Tabloul este construit pe fondul unei naturi grandioase: „pe muşchiul gros, cald, ca o blană a pământului, căprioara stă jos lângă iedul ei. Acesta şi-a întins capul, cu botul mic, catifelat şi umed pe spatele mamei lui, şi cu ochii închişi se lasă dezmierdat. Căprioara îl linge şi limba ei subţire alunecă uşor pe blana moale, mătăsoasă a iedului.”
     Este o scenă de familie plină de duioşie şi graţie, elemente sugerate prin epitete duble, triple şi o comparaţie. Armonia, liniştea şi împăcarea sunt punctate pentru a scoate şi mai bine în relief lupta sfâşietoare din sufletul de fugarnică al căprioarei, care de fapt nu mai pare să fie un animal ci o mama adevărată, copleşită de milă pentru „fiinţa fragedă căreia i-a dat viaţă, pe care a hrănit-o cu laptele ei, dar de care trebuie să se despartă.”
     Detaşat de textul schiţei, acest  fragment ne duce cu gândul la o fiinţă umană, la mamă, la eterna noastră mamă.
     Acesta este momentul când puiul de căprioară trebuie să-şi ia destinul pe cont propriu.
     „Un muget înăbuşit de durere” puse capăt frământării lăuntrice, şi, învingându-şi dragostea maternă, căprioara se hotărî să-şi ducă puiul la „ţancurile de stâncă din zări, unde va fi în afară de orice pericol. Acolo, pe muchiile prăpăstiilor era împărăţia caprelor, peste care stăpâneau fără nici o grijă, şi acolo, l-ar fi ştiut ca lângă dânsa.”
     Scena moale de până aici se dinamizează, drumul până la ţancuri o impune, singura ei armă de apărare o constituie mişcarea rapidă, fuga „fulgerătoare”, „salturile îndrăzneţe” „prin locuri pline de primejdie” şi iedul trebuie să facă dovada că are forţa acestor mişcări. Iedul, „se ţine voiniceşte” şi „se avântă ca o săgeată” .
     Ameninţarea pluteşte în aer, lupul stă la pândă, căprioara simte „conteneşte fuga, păşeşte încet”. Natura sălbatică, grandioasă şi înspăimântătoare este descrisă admirabil, ca un drum între viaţă şi moarte. De la luminozitatea poienilor – viaţa, se ajunge în inima întunecată ca un iad a pădurii – moartea. Într-o grandoare impresionantă lumina se împuţinează şi spaţiul se îngustează treptat. Ieşiră la un alt luminiş şi continuarea drumului este posibilă numai pentru ied, căprioara se va sacrifica pentru acesta.
     Momentul culminant este descris cu măiestrie, dar cu economie de mijloace stilistice pentru ca sacrificiul să nu devină patetic. Finalul este magistral, încheind o evocare narativă prin ochii căprioarei muribunde, în care imaginea realităţii se stinge treptat, ultima fiind aceea a iedului care „se topeşte în adâncul pădurii” – simbol al salvării.
     „Prăbuşită în sânge, la pământ, sub colţul fiarei, căprioara rămâne cu capul întors spre iedul ei. Şi numai când acesta, înspăimântat, se topeşte în adâncul pădurii, căprioara simte durerea, iar ochii i se tulbura în apa morţii.”
     Limba folosită de Emil Gârleanu este cu totul potrivită fondului de idei, cu expresii plastice şi epitete sugestive. Stilul este concis şi redă cu precizie ideea, fiind totuşi bogat în epitete şi comparaţii. Schiţele lui Gârleanu au o însemnată valoare instructivă şi educativă. Ele constituie un mijloc de cunoaştere a unor aspecte ale vieţii animalelor, păsărilor, insectelor şi chiar a plantelor, redate într-o formă literară accesibilă. Lectura acestor schiţe le trezeşte copiilor dorinţa de a observa mai atent viaţa din natură şi măreşte interesul pentru cunoaşterea vieţuitoarelor, contribuind la dezvoltarea spiritului de observaţie. Prin forma lor artistică, schiţele lui Gârleanu contribuie şi la dezvoltarea sentimentelor estetice ale copiilor.
     Schiţa este o operă epică - o naraţiune – în proză, de mici dimensiuni, în care se relatează o singură întâmplare semnificativă din viaţa unor personaje. Acţiunea dintr-o schiţă se petrece  într-un interval de timp scut, cel mult o zi, şi într-un spaţiu restrâns.
     Pentru ca lectura operei lui Gârleanu să-şi atingă scopul educativ şi, în special, să contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, educatorul trebuie să-i stimuleze pe copii, pentru a observa amănuntele redate de scriitor şi a le putea reproduce.