Rezumat "Băiet Sărac" de Ioan Slavici

Rezumat la povestea basm "Băiet Sărac" scrisă de scriitorul român Ioan Slavici. Rezumat la povestirea pentru copii "Băiet Sărac" în care este vorba despre un băiat a cărei soră fusese răpită de un zmeu. Când deveni flăcău, băiatul plecă spre tărâmul celălalt ca să se lupte cu zmeul și să-și elibereze sora. Pe drum se întâlni cu Mama Pădurii care îl îndrumă spre o babă urâtă de la care să ia un cal ca să-l ducă pe tărâmul celălalt.

Vezi si
Rezumatul basmului Zana Zorilor
Rezumat la Doi feti cu stea in frunte
Rezumat la Doi frati buniEra odată o văduvă care care avea un băiat și o fată foarte frumoasă. Într-o zi, un zmeu o răpi pe fată și mama rămase doar cu băiatul spre care își îndreptă toată dragostea ei. Văzând că mama lui este tot tristă din cauza celor întâmplate, băiatul ajuns acum flăcău, îi spuse mamei că va pleca în căutarea sorei lui. Cu greu îl lăsă, dar îi pregăti pentru drum trei pâini făcute cu laptele ei: una de făină, alta de tărâţe şi a treia de cenuşă din vatra casei.

Băiet Sărac plecă la drum și când ajunse într-o pădure se întâlni cu o babă care îi spuse că este foarte obosită și că dacă este dispus, s-o care în spate. Băiet Sărac însă îi dădu să mănânce din pâinea de făină și baba prinse putere. Se bucură baba și îi spuse flăcăului că ea este Mama Pădurii, că sora lui este pe tărâmul celălalt și că trebuie să se bage slugă la o babă urâtă ce are o herghelie și să-și aleagă calul care îl va duce pe tărâmul celălalt.

Băiet Sărac plecă și pe drum văzu o viespe care se zbătea să iasă dintr-un râu și milos cum era, o ajută. Viesprea îi mulțumi și îi dădu un fir de păr de sub aripă, pe care să-l scuture dacă va avea nevoie de ajutor. El mai ajută un pește care-i dădu un solz și o cârtiță care îi dădu o gheară.

Băiet Sărac ajunse la baba urâtă și se băgă slugă la cai. În prima noapte, băiatul plecă cu herghelia la păscut, dar bău apă din izvorul fermat și adormi. Herghelia care fusese instruită de babă să fugă, dispăru și când se trezi băiatul n-o mai văzu nicăieri. El ceru ajutorul viespei care își chemă toate suratele și împreună găsiră caii. A doua noapte, Băiet Sărac adormi din nou, dar ceru și ajutorul peștilor, care împreună cu viespile găsiră caii. A treia noapte, adormi iar, dar cu jutorul cârtițelor, a peștilor și a viespilor, găsi iar caii.

Pentru că se împlinise anul de trei zile, baba cea urâtă îl puse să-și aleagă un cal. Băiet Sărac fiind milos, alese cel mai slab cal, fură pe deasupra și o traista în care se aflau pieptenele, peria şi ţesala, și plecă la drum. Baba supărată că nu avusese încotro și-i dăduse tocmai acel cal, se urcă pe pirostrii și fugi după el. Calul îi spuse să arunce pieptenele ca să se transforme într-o pădure și s-o mai întârzie pe babă, să arunce peria ca să se transforme într-un stufăriș des și la final să arunce țesala ca să se transforme într-o pădure de cuțite și săbii. Baba încercă să treacă printre cuțite și săbii, dar se tăie în bucățele mărunte și muri.

Calul se scutură odată și se transformă într-un cal superb care la iuțeală îi duse pe Băiet Sărac pe tărâmul celălalt. Se mai scutură odată și se transformă într-un făt-frumos, spunându-i băiatului că el este fiu de împărat și că o caută pe sora lui furată de zmeu. Îi mai povesti că fusese transformat în cal de Mama Pădurii pentru că o cărase în spate și apoi se făcură frați de cruce și plecară să-l caute pe zmeu.

Ajunseră la un palat unde o găsiră pe fata fără de trup care fusese răpită de zmeul cel mic. Fiul de împărat și Băiet Sărac se luptară cu zmeul și îl omorâră. Fata dispăru și ei plecară mai departe. Ajunseră la al doilea palat, unde Băiet Sărac își recunoscu sora după cântecul pe care ea îl cânta. Aceasta nu-și mai recunoscu fratele, dar el îi dădu să mănânce din pâinea făcută cu laptele mamei și fata imediat își aduse aminte de el. Cei doi se luptară cu zmeul cel mijlociul și îl omorâră și pe acesta. Împreună plecară spre palatul zmeului cel mare, unde o găsiră pe fata de împărat cântând. Nici ea nu-și recunoscu fratele, dar fiul de împărat nu avea niciun lucru cu care să-și facă sora să-și amintească de el.

Băiet Sărac luă hotărărea să se bată cu zmeul cel mare și când acesta veni se luptară cu săbiile. Zmeul ieși din curte și deveni invizibil. Băiet Sărac încercă să lupte dar zmeul îi tăie falca dreaptă și o ureche. Văzând fata de împărat căt de curajos este băiatul, își aminti cine este și îl sfătui pe Băiet Sărac să se dea spre dreapta și să scuipe de trei ori ca să-l facă pe zmeu să nu mai fie invizibil. Băiet Sărac așa făcu și după ce zmeul deveni vizibil, îl strânse în brațe și-l omorâ. Fata de împărat îl sărută pe Băiet Sărac și rănile îi dispărură.

Plecară toți patru pe tărâmul nostru și ajunseră la împărat. Acesta îi dădu lui Băiet Sărac jumate din împărăție și pe fata lui de nevastă. Băiatul își aduse mama la nuntă și apoi trăiră fericiți până la adânci bătrâneți.